Prijavnica

S svojim podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični. Izjavljam, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval-a na lastno odgovornost. S svojim podpisom potrjujem, da pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na prireditvi 37. MARTINOV TEK IN POHOD 2018 in zato od organizatorja ne bom uveljavljal kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Soglašam, da lahko organizator prireditve objavi moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo. Nepravilno izpolnjena prijavnica pomeni diskvalifikacijo.

Vsi udeleženci teka in pohoda na prireditvi sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in odtujitve stvari v lasti udeležencev.

Organizator pred prijave sprejema do 29.10.2018 prek prijave na spletni strani www.center-izola.si. Prijava postane veljavna ob plačilu prijavnine. Startnino v znesku 13 EUR je potrebno vplačati na: TRR SI56 0124 0603 0722 569 - pod namen plačila navedite ime in priimek udeleženca. Vsi, ki se bodo prijavili po 29.10.2018 oz. na dan prireditve, bodo startnino prav tako plačali v znesku 13 EUR vendar ne bodo deležni spominske medalje in toplega obroka. Startnina v pred prijavi zajema zajema spominsko medaljo, steklenico vina iz Izolskega okoliša, topli obrok, čaj, napitke in vodo ob progi, priznanja najhitrejšim tekačem, ter žrebanje praktičnih nagrad.